“Paraphrase” trong IELTS reading nghĩa là gì?

by ILIAT School
1 comment 310 views
Bàn về diễn đạt tương đương trong ielts reading

Trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi IELTS, chắc chắn bạn từng nghe từ paraphrase rất nhiều lần. Vậy, đã bao giờ bạn tự hỏi, paraphrase nghĩa là gì?

Paraphrase hay diễn đạt tương đương tức là thay đổi một câu hoặc đoạn văn thành câu hoặc đoạn khác nhưng vẫn giữ nguyên nghĩa như câu/đoạn gốc. Nói một cách đơn giản, bạn có thể nói rằng paraphrase là diễn đạt cùng một nghĩa của văn bản nhưng bằng cách sử dụng các từ vựng khác (nghĩa là bằng các từ của riêng bạn).

Đối với nhiều bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh như IELTS, việc khéo léo vận dụng các cụm diễn đạt tương đương là vô cùng quan trọng. Trong kỳ thi IELTS, đây là một trong những kỹ năng quan trọng nhất cần có đối với bài kiểm tra Viết và Nói. Tuy nhiên, nó cũng sẽ giúp bạn rất nhiều trong bài thi Nghe và Đọc

Nếu bạn biết cách để paraphrase, bạn sẽ nắm trong tay cơ hội rất lớn để đạt được điểm IELTS như mong muốn. Trong khuôn khổ bài viết ngày hôm nay, hãy cùng xem việc diễn đạt tương đương được sử dụng trong bài thi Đọc như thế nào nhé.

Các bài đọc trong bài thi sẽ được viết bằng một cấu trúc câu cụ thể còn các câu hỏi được đưa ra bên dưới đoạn văn sẽ được trích lại và paraphrase từ thông tin trong đoạn văn. Ở đây, khả năng của bạn để nhận ra hai điều cùng ý nghĩa (dù cách diễn đạt khác nhau) được kiểm tra, và đó chính là là kỹ năng diễn đạt tương đương của bạn. Có rất nhiều cách để diễn giải lại thông tin, việc nắm rõ các phương pháp đó sẽ giúp chúng ta giải quyết bài đọc nhanh hơn rất nhiều. Hãy cùng ghi lại một số phương pháp paraphrase dưới đây bạn nhé.

1. Sử dụng từ đồng nghĩa/trái nghĩa để paraphrase

Câu gốc: The hardest language to learn is Korean.

Câu được diễn đạt với từ đồng nghĩa: Korean is a language considered as one of the most difficult to master.

Có thể dễ dàng nhận thấy, các từ khóa trong câu gốc đã được thay thế bằng từ đồng nghĩa của chúng. Cụ thể, “hard” được thay bằng “difficult” và “learn” được đổi thành “master”.

2. Cách thứ 2 để paraphrase là thay đổi cấu trúc câu

Câu gốc: Though Julie is youngest in her class, she is at least three inches taller than her classmates.  

Câu được diễn đạt với một cấu trúc khác: Julie is taller than other students in her class by three inches or more, despite being the youngest there.

Mặc dù cùng được dùng để chỉ mối quan hệ tương phản nhưng trong câu gốc, cấu trúc được dùng là “Though + mệnh đề” còn đối với câu đã được chuyển đổi, cấu trúc đó được thay bằng “Despite + Ving/Noun phrase”

3. Gộp các mệnh đề để paraphrase

Câu gốc: Jenny lives in Ottawa. Ottawa is the capital of Canada.

Câu được diễn đạt lại: Jenny lives in Ottawa, which is the capital of Canada.

Thay vì đứng độc lập, như hai câu đơn được gộp vào làm một tạo nên một mệnh đề quan hệ.

4. Sử dụng câu chủ động/bị động – cách hiệu quả nhất để paraphrase khi bạn không có đủ từ vựng tốt để thay thế

Câu gốc: A tornado destroyed Joe’s house. [Chủ động]

Câu được diễn đạt lại: Joe’s house was destroyed by a tornado. [Bị động]

Việc nhận biết một câu được chuyển từ chủ động sang bị động là tương đối đơn giản, miễn là chúng ta có thể xác định được chủ ngữ, tân ngữ và động từ trong câu.


Tham khảo thêm các kiến thức bổ ích về IELTS Reading từ thầy Simon: https://ielts-simon.com/ielts-help-and-english-pr/ielts-reading/

Xem thêm: Kỹ năng đọc 1 đoạn dài trong phần thi IELTS Reading

IELTS Reading – Scanning là gì?

Bài viết liên quan